webbanner

ZMĚNA NÁZVU SPOLEČNOSTI OD 1. 1. 2022

návrat do sekce Novinky
20.12.2021

ZMĚNA NÁZVU SPOLEČNOSTI OD 1. 1. 2022

Vážení obchodní přátelé,

v roce 2021 prošly naše společnosti NOSRETI velkoobchod s.r.o. a NOSRETI SK, s.r.o. jemnou transformací. Změnili jsme firemní barvy, loga, domény a e-mailové adresy, ke dni 1. 1. 2022 bude tato transformace dovršena a dojde ke změnám názvů společností.

Firma NOSRETI velkoobchod s.r.o. se bude nově jmenovat TEFCOLD CZ s.r.o. a firma NOSRETI SK s.r.o. ponese název TEFCOLD SK s.r.o.

Na Slovensku se mění také banka a číslo účtu!

Ostatní fakturační údaje i lidé zůstávají stále na svých místech a jsou připraveni i nadále pokračovat v obětavé práci tak, jak jste zvyklí.

Prosíme vás, abyste změnu názvů společností vzali na vědomí a podnikli potřebné kroky k aktualizaci našich kontaktů všude, kde bude potřeba (dokumenty, faktury, adresář apod.)

 

TEFCOLD SK s.r.o.

Bankovní spojení: Tatra banka, a.s.

Číslo účtu v EUR:  2940120490/1100
IBAN:  IBAN SK36 1100 0000 0029 4012 0490
BIC (SWIFT CODE):  TATRSKBX

 

E-mail pro el. zasílání faktur:  elektro@tefcold.com

 

CZ - oficiální oznámení o změně názvu společnosti NOSRETI velkoobchod s.r.o.

SK - oficiálne oznámenie o zmene názvu spoločnosti NOSERETI SK s.r.o.

EN - official notification - Change of company name NOSRETI velkoobchod s.r.o.